Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkónové dveře
Kód výrobku SVT5014
Typ výrobku systém Aluplast IDEAL 8000
Obrázek výrobku okno.jpg
Stručný popis výrobku Okna a balkónové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-13-096/Z
Datum vystavení certifikátu shody 26.02.2013
Prohlášení o shodě číslo PO-A-8000/06-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.10.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Výplně stavebních otvorů.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1400x1500;1500x2240;940x2640 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 109 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) detail.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.0 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_a8000.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E900;E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4/B5
Výrobci
Výrobce BACHL
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BACHL
Právní forma s.r.o.
14503603
Email frantisek.koprivik@bachl.cz
Web www.bachl.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Evropská
čp. 669
Obec Modřice
PSČ 664 42
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne