Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku RAPOL EPS 150 S
Kód výrobku SVT5016
Typ výrobku EPS 150 S
Obrázek výrobku p1200058.JPG
Stručný popis výrobku Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu též pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení tlakem (např. průmyslové podlahy, ploché střechy, terasy apod.)
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-050017016
Datum vystavení certifikátu shody 30.08.2008
Prohlášení o shodě číslo 003 - CPR - 2013/07/01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu též pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení tlakem (např. průmyslové podlahy, ploché střechy, terasy apod.)
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní polystyren
minimální tloušťka izolantu 10 [mm]
maximální tloušťka izolantu 500 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 70 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 5016.pdf
Výrobci
Výrobce Rapol
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Rapol
Právní forma s.r.o.
28082737
Email rapol@rapol.cz
Web www.rapol.cz
Telefon +420384370710
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ke Škole
čp. 179
Obec Jindřichův Hradec - Radouňka
PSČ 37701
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne