Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné vnější terasové dveře
Kód výrobku SVT5023
Typ výrobku DDTer IV-92
Obrázek výrobku terasove_dvere.pdf
Stručný popis výrobku Dřevěné terasové dveře. Hliníkový práh, dveřní klika/klika s úzkým štítkem, závěsy BAKA 3D, zámek G-TS DM 45 mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-261-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 25.10.2013
Prohlášení o shodě číslo DDTer IV-92/11-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 14.11.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1000x2100 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_bocni_horni_a_spodni.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.96 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
266837_266582_parmetry_vyplne_terasove_dvere_iv92.xls
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 Bez pořární odolnosti a kouřotěsnosti.
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce DARE - EUROOKNA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DARE - EUROOKNA
Právní forma s.r.o.
25321129
Email info@dare.cz
Web www.dare.cz
Telefon +420 547 229 787
Fax +420 547 229 788
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sochorova
čp. 2
Obec Brno
PSČ 616 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne