Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné vnější terasové dveře
Kód výrobku SVT5023
Typ výrobku DDTer IV-92
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Dřevěné terasové dveře. Hliníkový práh, dveřní klika/klika s úzkým štítkem, závěsy BAKA 3D, zámek G-TS DM 45 mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPR-261-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 25.10.2013
Prohlášení o shodě číslo DDTer IV-92/11-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 14.11.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1000x2100 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.96 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 Bez pořární odolnosti a kouřotěsnosti.
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce DARE - EUROOKNA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DARE - EUROOKNA
Právní forma s.r.o.
25321129
Email info@dare.cz
Web www.dare.cz
Telefon +420 547 229 787
Fax +420 547 229 788
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sochorova
čp. 2
Obec Brno
PSČ 616 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne