Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku PUR/PIR tvrdá pěna
Kód výrobku SVT5054
Typ výrobku LINITHERM PGV 027
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku PUR tvrdá pěna
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 367/01/2013
Datum vystavení certifikátu shody 01.01.2013
Prohlášení o shodě číslo 012-LICPR-130701, 012-LICPR-130701
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace budov
materiál výrobku tvrdá polyuretanová pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní PUR/PIR
minimální tloušťka izolantu 80 [mm]
maximální tloušťka izolantu 119 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.027 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 15000 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1400 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce LINZMEIER BAUELEMENTE
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LINZMEIER BAUELEMENTE
Právní forma s.r.o.
650016
Email Bronislav.Pavlovsky@Linitherm.com
Web www.Linzmeier.de
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Industriestrasse
čp. 21
Obec Riedlingen
PSČ 884 99
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne