Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové vchodové dveře
Kód výrobku SVT5064
Typ výrobku PONZIO PE 78+
Obrázek výrobku technicke_listy_hd_pe78.pdf
Stručný popis výrobku Hliníkové vchodové dveře určené pro bytové a nebytové prostory bez požadavků na požární bezpečnost.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-181-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 10.06.2013
Prohlášení o shodě číslo CPR/HD-P-PE78/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Hliníkové vchodové dveře určené pro bytové a nebytové prostory bez požadavků na požární bezpečnost.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2180x1230 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 78 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) technicke_listy_hd_pe78.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.7 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
267998_tabulka_vlastnosti_ponzio_dvere_pe78plus_v_2_1.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebylo zkoušeno
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 8A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce PRAMOS
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PRAMOS
Právní forma a.s.
63479087
Email pramos@pramos.cz
Web www.pramos.cz
Telefon +420 519 407 580
Fax +420 519 407 581
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Brněnská
čp. 577
Obec Šitbořice
PSČ 691 76
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne