Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku MAPETHERM M
Kód výrobku SVT509
Typ výrobku ETICS s WM izolantem
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Mapetherm M je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z minerální vlny.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 020/025855
Datum vystavení certifikátu shody 27.04.2011
Prohlášení o shodě číslo 0912 – 05.10.01
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.12.2009
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.041 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_mapetherm_m.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 509.pdf
Výrobci
Výrobce MAPEI
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MAPEI
Právní forma s.r.o.
13642715
Email penica@mapei.cz
Web www.mapei.cz
Telefon +420 725 128 454
Fax +420 545 232 434
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smetanova 192
čp. 33
Obec Olomouc
PSČ 772 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne