Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT515
Typ výrobku WSS.TS 300
Obrázek výrobku wss_300.jpg
Stručný popis výrobku Plochý kolektor, určený pro solární systémy s oběhovým čerpadlem. Instaluje se ve vertikální poloze. Kolektory se pájejí paralelně, maximálně 8 kolektorů v jedné řadě. Dodává se s přírubovými vývody (pájejí se k hydraulickému okruhu rychlospojkami ø 26 mm) nebo s vývody z Cu trubky ø 18 x 0,8 mm (pájejí se k hydraulickému okruhu letováním). Konstrukce je kompaktní lisovaná skříň z Al-Mg plechu, ve které je upevněné bezpečnostní solární sklo pomocí zasklívacího rámu z nekorodujících hliníkových profilů. Absorbér je tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní vrstvou, který obepíná meandr z měděné trubky.
Dovozce SANY s.r.o.
Web www.sany.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5/2008/0454
Datum vystavení certifikátu shody 01.12.2008
Prohlášení o shodě číslo z 20.06.2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.06.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2009x1009x75 [mm]
hmotnost 36.1 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.03 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.78 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.8117 [-]
účinnost kolektoru 0.6929 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1233 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.63 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.011 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 190 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.57 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 95 [-]
emisivita absorbéru ε 13 [-]
selektivita absorbéru α / ε 7.31 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Thermo/Solar Žiar s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení SANY
Právní forma s.r.o.
25623435
Email info@sany.cz
Web www.sany.cz
Telefon +420 318 637 480
Fax +420 326 531 180
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rožmitálská
čp. 163
Obec Příbram 6
PSČ 261 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: