Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku větrací jednotka s rekuperací tepla
Kód výrobku SVT5154
Typ výrobku Avent P 190
Obrázek výrobku pluggit_befresch_prospekt_sesit.pdf
Stručný popis výrobku Nástěnná větrací jednotka s rekuperací tepla pro větrání rodinných domů a bytů.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo PL.13.WLG.143
Datum vystavení certifikátu shody 07.10.2013
Prohlášení o shodě číslo M+P-26A-0936
Datum vystavení prohlášení o shodě 19.03.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla křížový protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 1002x600x492 [mm]
hmotnost 37 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 82 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 od 50 m3/hod včetně do 180 m3/hod včetně 84,7%
typ ventilátorů (a jejich regulace) radiální (plynulá)
příkon jednotky při provozu 51 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 2.3 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů kat_list_pluggit_avent_p190_list_c_7.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů kat_list_pluggit_avent_p190_list_c_8.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 52 [dB(A)]
třída filtrace G4/F7, G4
Výrobci
Výrobce Pluggit GmbH
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Ing. Kubeša Jiří
Právní forma OSVČ
61212351
Email jiri.kubesa@tiscali.cz
Web www.pluggit.com
Telefon +420 602 486 040
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Kina
čp. 410
Obec Červená Voda
PSČ 561 61
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
PHI Vydal: Passivhaus Institut Darmstadt