Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkónové dveře
Kód výrobku SVT5156
Typ výrobku systém TROCAL 88+
Obrázek výrobku okno.jpg
Stručný popis výrobku Plastové okno a balkonové dveře - systém TROCAL 88+
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CE-ZSTV-09-070
Datum vystavení certifikátu shody 04.09.2009
Prohlášení o shodě číslo PO-T-88/04-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Výplně stavebních otvorů.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1400x1500;1500x2240;940x2640 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 88 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) vykres_okno.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.00 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_to88.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce BACHL
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BACHL
Právní forma s.r.o.
14503603
Email frantisek.koprivik@bachl.cz
Web www.bachl.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Evropská
čp. 669
Obec Modřice
PSČ 664 42
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne