Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové dveře vchodové
Kód výrobku SVT5157
Typ výrobku systém TROCAL 88+
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastové dveře vchodové - systém TROCAL 88+.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CE-ZSTV-09-079
Datum vystavení certifikátu shody 24.09.2009
Prohlášení o shodě číslo PO-T-88/05-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2011
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Výplně stavebních otvorů.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x2180 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 88 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.00 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 2A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C1, C3
Výrobci
Výrobce BACHL
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BACHL
Právní forma s.r.o.
14503603
Email frantisek.koprivik@bachl.cz
Web www.bachl.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Evropská
čp. 669
Obec Modřice
PSČ 664 42
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne