Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární trubicový kolektor
Kód výrobku SVT5165
Typ výrobku 58-1800 C01-15H
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vakuový solární trubicový kolektor pro ohřev vody a vytápění.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00574-13
Datum vystavení certifikátu shody 26.08.2013
Prohlášení o shodě číslo -
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.08.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 1242x1950x189 [mm]
hmotnost 58 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.42 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.4 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 15 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.734 [-]
účinnost kolektoru 0.618 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 943 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.529 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.016 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 95 [°C]
klidová teplota 200 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) válcový
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Beijing Siji Micoe Solar Energy Technology Co. Ltd
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Solar Solution, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
28879295
Email jan.chrbolka@solarsolution.cz
Web www.solarsolution.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smetanova
čp. 870
Obec Chotěboř
PSČ 58301
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne