Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tvrdé polyuretanové desky pro stavebnictví
Kód výrobku SVT5209
Typ výrobku TPD-PUR 30/40
Obrázek výrobku tpd_pur_30_40.jpg
Stručný popis výrobku TPD-PUR 30/40 jsou tvrdé polyuretanové desky, tepelně izolační materiály pro kontaktní tepelně izolační systém
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č. 050-019922
Datum vystavení certifikátu shody 10.07.2013
Prohlášení o shodě číslo 1020-CPR-050019923
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Zateplení budov
materiál výrobku tvrdá polyuretanová pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní makro molekulární materiál
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.022 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 20 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 85 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 0 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce PCC MORAVA-CHEM
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PCC MORAVA-CHEM
Právní forma s.r.o.
47669063
Email c.tesin@pcc.eu
Web www.pccmorava-chem.cz
Telefon +420558769111
Fax +420558769114
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Leoše Janáčka
čp. 798/20
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne