Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku LIVETHERM TOL+N
Kód výrobku SVT5214
Typ výrobku TOL+N Z400
Obrázek výrobku tvarnice_obvodova_zakladni_tol_n_z400_lep198_foto_cela_tretinova_l.jpg
Stručný popis výrobku Tepelně izolační obvodové tvárnice
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020 - CPD - 030033853
Datum vystavení certifikátu shody 10.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 2/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.08.2012
Technologie
Parametry
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi ()
určené použití výstavba
materiál výrobku beton liapor
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.078 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.079 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 0
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 Bs1d0
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 0 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540 1020
prohlášení o vlastnostech/shodě 4705_5213_5214.pdf
Výrobci
Výrobce BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o.
Právní forma s.r.o.
64834131
Email info@betonstavby.cz
Web www.livetherm.cz
Telefon +420 376 315 115
Fax +420 376 315 654
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Předslav
čp. 99
Obec KLATOVY
PSČ 339 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne