Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelná izolace STYROBALL
Kód výrobku SVT524
Typ výrobku Foukaná a zásypová polystyrenová tepelná izolace
Obrázek výrobku styroball_meritko_popis.JPG
Stručný popis výrobku Foukaná a zásypová tepelná izolace z kuličkového polystyrénu STYROBALL zaručuje výborné tepelně izolační vlastnosti. STYROBALL je vhodný pro izolování veškerých obytných objektů i průmyslových nebo zemědělských staveb. STYROBALL je možné aplikovat zasypáním nebo zafoukáním. STYROBALL nesesedá, nesaje vodu a při aplikaci se chová jako "suchá tekutá " hmota.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 010-029976
Datum vystavení certifikátu shody 13.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 001S/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Do veškerých obytných objektů a průmyslových staveb
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 1 [mm]
maximální tloušťka izolantu 1000 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1.2 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce ENROLL CZ spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ENROLL CZ spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
25460161
Email info@enroll.cz
Web www.enroll.cz
Telefon +420482720511
Fax +420482720190
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nová Ves
čp. 190
Obec Chrastava
PSČ 46331
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne