Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Capatect Basic Line
Kód výrobku SVT5278
Typ výrobku Capatect EPS-F 186-EPS F100
Obrázek výrobku ill_113_1143022452_s.jpg
Stručný popis výrobku Varianta Basic-Line je tepelně izolační kombinovaný systém s polystyrénem jako izolačním materiálem. Po desetiletí osvědčená varianta splňuje v ekonomickém a technickém ohledu veškeré požadavky izolací venkovních stěn.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-020-018783
Datum vystavení certifikátu shody 20.08.2000
Prohlášení o shodě číslo S13-001
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.040 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.040 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_267537_technicke_parametry_etics_final_captect_eps_186_epsf100_konecna_verze.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ano
prohlášení o vlastnostech/shodě 006452i.pdf
Výrobci
Výrobce Český Caparol
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Český Caparol
Právní forma s.r.o.
60825847
Email michaela.ondrichova@caparol.cz
Web www.caparol.cz
Telefon +420 387 203 402
Fax +420 387 203 422
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Litvínovice
čp. 32
Obec České Budějovice
PSČ 342 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne