Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vchodové (vnější) dveřře systém INOUTIC Eforte
Kód výrobku SVT5294
Typ výrobku TP 4
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastové vchodové dveře Eforte
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-cp-247-12/z
Datum vystavení certifikátu shody 31.08.2012
Prohlášení o shodě číslo cv-12-617/z
Datum vystavení prohlášení o shodě 31.08.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití běžné
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1102x2290 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 84 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) hppscan11.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
268110_svt5294_eforte_tp_vchodove_dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 d
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 8A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2/B2
Výrobci
Výrobce Okna Tanvald
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Okna Tanvald
Právní forma s.r.o.
27284107
Email info@okna-tanvald.cz
Web www.okna-tanvald.cz
Telefon +420 483 396 602
Fax +420 483 396 602
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Krkonošská
čp. 179
Obec Tanvald
PSČ 46841
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne