Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla Sentinel Kinetic B Plus
Kód výrobku SVT530
Typ výrobku Sentinel Kinetic B Plus
Obrázek výrobku obr_sentinel_kinetic_b_10175a10176.jpg
Stručný popis výrobku Sentinel Kinetic B Plus, centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla, vč. integrovaného ovládání a letního by-pasu, rozměry 52x77,8x74,5 cm, max. průtok vzduchu 490 m3/hod
Dovozce R E G U L U S spol. s r.o.
Web www.regulus.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo RFI/EMC1/SC74578JD01B
Datum vystavení certifikátu shody 10.07.2009
Prohlášení o shodě číslo CE00204
Datum vystavení prohlášení o shodě 14.01.2010
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý výměník / Sentinel kinetic B Plus
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 520x776x745 [mm]
hmotnost 24 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 91 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 viz příloha
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC DC
příkon jednotky při provozu 190 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 0 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů vykonova_charakteristika_w_na_dp_a_prutoku_sentinel_kinetic_plus.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů prikonova_charakteristika_w_na_dp_a_prutoku_sentinel_kinetic_plus.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 24 [dB(A)]
třída filtrace G 3
Výrobci
Výrobce Regulus spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Regulus spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
45317020
Email topeni@regulus.cz
Web www.regulus.cz
Telefon +420 241 764 506
Fax +420 241 763 976
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Koutů
čp. 1897/3
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne