Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární termický kolektor KPG 1 ALC
Kód výrobku SVT531
Typ výrobku KPG 1 ALC
Obrázek výrobku obr_kpg1_10336.jpg
Stručný popis výrobku Solární kolektor KPG 1 ALP, pro instalaci ve vertikální i horizontální poloze, apertura 2,39 m2, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem Eta Plus
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo SolarKeymark 011-7S1418 F
Datum vystavení certifikátu shody 03.11.2010
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 03.11.2010
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1170x2151x84 [mm]
hmotnost 47 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.517 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.392 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.759 [-]
účinnost kolektoru 0.6401 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1531 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.48 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0161 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 234 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem 1.7 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.94 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 18.8 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Regulus spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Regulus spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
45317020
Email topeni@regulus.cz
Web www.regulus.cz
Telefon +420 241 764 506
Fax +420 241 763 976
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Koutů
čp. 1897/3
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne