Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Meffert Therm RENOSAN vnější tepelně izolační kompozitní systém
Kód výrobku SVT5329
Typ výrobku Meffert Therm RENOSAN
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou (ETICS), s izolantem z expandovaného polystyrenu EPS a speciálními kotvami
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2013/020-030126
Datum vystavení certifikátu shody 12.11.2013
Prohlášení o shodě číslo POS 204/C5A/2013/020-030126
Datum vystavení prohlášení o shodě 13.12.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný na minerální podklady
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_therm_renosan.xls
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Meffert ČR spol.s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Meffert ČR
Právní forma s.r.o.
45240931
Email pavlina.fejtkova@meffert.cz
Web www.meffert.cz
Telefon +420 326 375 730
Fax +420 326 375 831
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Čertous
čp. 2627/9
Obec Praha 9
PSČ 193 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne