Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární termický kolektor KPA 1 ALP
Kód výrobku SVT533
Typ výrobku KPA 1- ALP
Obrázek výrobku obr_kpa_1.jpg
Stručný popis výrobku Solární kolektor KPA 1 ALP, pro vertikální instalaci, rozměry 100 x 200 cm, plocha apertury 1,87 m2, hliníkový plášť, solární prismatické sklo, lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem Tinox
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo SolarKeymark SP SC0302-10
Datum vystavení certifikátu shody 11.05.2010
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.05.2010
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1000x2000x80 [mm]
hmotnost 34 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.00 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.85 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.75 [-]
účinnost kolektoru 0.6351 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1174.94 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.35 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.016 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 210 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.63 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Regulus spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Regulus spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
45317020
Email topeni@regulus.cz
Web www.regulus.cz
Telefon +420 241 764 506
Fax +420 241 763 976
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Koutů
čp. 1897/3
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne