Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vchodové dveře Asokno Green Line - INOUTIC Prestige
Kód výrobku SVT5345
Typ výrobku INOUTIC Prestige
Obrázek výrobku prestige_door.jpg
Stručný popis výrobku Vchodové dveře Green Line jsou technicky nejdokonalejší vchodové dveře na trhu. Ocelová vnitřní konstrukce zajišťuje nejvyšší možnou pevnost, dlouholetou životnost a vysokou bezpečnost.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 13 - 840/Z
Datum vystavení certifikátu shody 10.12.2013
Prohlášení o shodě číslo 1390 - CPR - 305 - 13/Z
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.12.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití obytné a průmyslové budovy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 2180 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 76 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) pre_dvere.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.5 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
268346_tp_prestige_dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 parametr nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce ASOKNO spol.s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ASOKNO spol.s r.o.
Právní forma s.r.o.
41189353
Email asokno@asokno.cz
Web www.asokno.cz
Telefon +420 244 912 210
Fax +420 244 910 800
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Maternova
čp. 5
Obec Praha 4
PSČ 148 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne