Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární termický kolektor KPW 1
Kód výrobku SVT537
Typ výrobku KPW 1
Obrázek výrobku obr_kpw_1.jpg
Stručný popis výrobku Plochý dvojlyrový kolektor KPW1, 121,5x214,0x11 cm, plocha apertury - 2,37 m2, hliníkový plášť, solární antireflexní sklo, celoměděný dvojlyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem ETA Plus
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 130-08/KQ
Datum vystavení certifikátu shody 15.09.2008
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.09.2008
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1215x2140x110 [mm]
hmotnost 49.5 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.609 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.373 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.854 [-]
účinnost kolektoru 0.7439 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1765.27 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.37 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.010 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 232 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem 1.24 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Regulus spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Regulus spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
45317020
Email topeni@regulus.cz
Web www.regulus.cz
Telefon +420 241 764 506
Fax +420 241 763 976
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Koutů
čp. 1897/3
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne