Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku NIBE F2030-7
Kód výrobku SVT5381
Typ výrobku Tepelné čerpadlo
Obrázek výrobku f2030_small.jpg
Stručný popis výrobku tepelné čerpadlo vzduch/voda
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo TVF 1303-1
Datum vystavení certifikátu shody 17.01.2013
Prohlášení o shodě číslo 0891
Datum vystavení prohlášení o shodě 17.01.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 0 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 0 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 1260x570x1134 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 160 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 5.88 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 4.11 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 65 [°C]
typ kompresoru EVI scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu 0
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3f, 400 V, 50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 0 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ano
typ bivalentního zdroje 0
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 0
použité chladivo R407C
hmotnost chladiva 1.8 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 0 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 59 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce Družstevní závody Dražice - strojírna
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Družstevní závody Dražice - strojírna
Právní forma s.r.o.
45148465
Email dzd@dzd.cz
Web www.dzd.cz
Telefon +420 326 370 911
Fax +420 326 370 933
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dražice
čp. 69
Obec Benátky nad Jizerou
PSČ 294 71
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: