Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární termický kolektor KTU 15
Kód výrobku SVT539
Typ výrobku KTU 15
Obrázek výrobku obr_ktu15.jpg
Stručný popis výrobku Solární kolektor vakuový KTU15, s 15 U trubicemi, rozměry 135x197x14 cm, plocha apertury 1,401 m2, borosilikátové sklo, připoj. 4x Cu22, objem kapaliny 2,4 l
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00609-11
Datum vystavení certifikátu shody 30.09.2011
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.01.2016
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 1350x1970x141 [mm]
hmotnost 60 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.66 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.49 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 15 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.733 [-]
účinnost kolektoru 0.6737 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1090 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 2.237 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0025 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 224 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 2.4 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.92 [-]
emisivita absorbéru ε 0.08 [-]
selektivita absorbéru α / ε 11.5 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 58 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) válcový
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Regulus spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Regulus spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
45317020
Email topeni@regulus.cz
Web www.regulus.cz
Telefon +420 241 764 506
Fax +420 241 763 976
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Koutů
čp. 1897/3
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne