Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku SANAVER DUO multifunkční omítka
Kód výrobku SVT5399
Typ výrobku SANAVER DUO
Obrázek výrobku sanaver_duo_7kg.jpg
Stručný popis výrobku sanační omítka s tepelně izolačními vlastnostmi
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 005052013
Datum vystavení certifikátu shody 16.12.2013
Prohlášení o shodě číslo Sanaver Duo
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.03.2014
Technologie
Parametry
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi ()
určené použití exteriér a interiér
materiál výrobku expandovaný skleněný granulát
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.09 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.09 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 10
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 0 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Meffert ČR spol.s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Meffert ČR
Právní forma s.r.o.
45240931
Email pavlina.fejtkova@meffert.cz
Web www.meffert.cz
Telefon +420 326 375 730
Fax +420 326 375 831
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Čertous
čp. 2627/9
Obec Praha 9
PSČ 193 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: SATSYS Technology a.s.