Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Automatický kotel na pelety VARIANT SL33A
Kód výrobku SVT5405
Typ výrobku SLOKOV VARIANT SL33A
Obrázek výrobku img_2151.JPG
Stručný popis výrobku Ocelový teplovodní kotel se samočinnou dodávkou paliva, určený na spalování dřevních pelet, emisní třída 4
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00914-13
Datum vystavení certifikátu shody 18.11.2013
Prohlášení o shodě číslo ES prohlášení o shodě 20131118
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.11.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1240x740x1130 [mm]
hmotnost 320 [kg]
předepsané palivo dřevní pelety
jmenovitý tepelný výkon 31.5 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 36.1 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 87.3 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 265 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 11 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 28 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 9 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 91.4 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 538 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 13 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 58 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 630 [l]
průměrná spotřeba paliva 7.3 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 20 [h]
objem vodní náplně 60 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1x230V/50Hz
maximální elektrický příkon 175 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 80 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky G1 1/2"
maximální provozní přetlak 0.2 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 22 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 0 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce Obchodní společnost Slokov
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Obchodní společnost Slokov
Právní forma a.s.
60752564
Email variant@slokov.cz
Web www.slokov.cz
Telefon +420 518 387 606
Fax +420 518 387 605
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Národní třída
čp. 16
Obec Hodonín
PSČ 695 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne