Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Automatický kotel na pelety VARIANT SL33A
Kód výrobku SVT5405
Typ výrobku SLOKOV VARIANT SL33A
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Ocelový teplovodní kotel se samočinnou dodávkou paliva, určený na spalování dřevních pelet, emisní třída 4
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00914-13
Datum vystavení certifikátu shody 18.11.2013
Prohlášení o shodě číslo ES prohlášení o shodě 20131118
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.11.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1240x740x1130 [mm]
hmotnost 320 [kg]
předepsané palivo dřevní pelety
jmenovitý tepelný výkon 31.5 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 36.1 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 87.3 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 265 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 11 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 28 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 9 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 91.4 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 538 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 13 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 58 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 630 [l]
průměrná spotřeba paliva 7.3 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 20 [h]
objem vodní náplně 60 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1x230V/50Hz
maximální elektrický příkon 175 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 80 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky G1 1/2"
maximální provozní přetlak 0.2 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 22 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 0 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce Obchodní společnost Slokov
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Obchodní společnost Slokov
Právní forma a.s.
60752564
Email variant@slokov.cz
Web www.slokov.cz
Telefon +420 518 387 606
Fax +420 518 387 605
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Národní třída
čp. 16
Obec Hodonín
PSČ 695 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne