Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární termický kolektor KTU 6R2
Kód výrobku SVT541
Typ výrobku KTU 6R2
Obrázek výrobku obr_ktu6_r2.jpg
Stručný popis výrobku Solární kolektor KTU6 R2, vakuový s 6 U trubicemi a s reflexním plechem, rozměry 92x197x14,1 cm, plocha apertury 1,43 m2, borosilikátové sklo, připoj. 4x Cu22, objem kapaliny 0,92 l
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00609-11
Datum vystavení certifikátu shody 30.09.2011
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.09.2011
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 920x1970x141 [mm]
hmotnost 32 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 1.81 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.43 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 6 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.708 [-]
účinnost kolektoru 0.612 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 936.08 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.570 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.007 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 231 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 0.92 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.92 [-]
emisivita absorbéru ε 0.08 [-]
selektivita absorbéru α / ε 11.5 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 58 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) válcový
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Regulus spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Regulus spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
45317020
Email topeni@regulus.cz
Web www.regulus.cz
Telefon +420 241 764 506
Fax +420 241 763 976
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Koutů
čp. 1897/3
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne