Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné kyvné střešní okno FAKRO
Kód výrobku SVT543
Typ výrobku FTP-V U3, FTU-V U3
Obrázek výrobku ftp_v_01_www.jpg
Stručný popis výrobku okenní klička ve spodní části, kyvné provedení, izolační dvojsklo, dřevěné provedení, vakuová impregnace
Dovozce FAKRO CZECH s.r.o.
Web www.fakro.pl
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0256-07/Z rev. 1
Datum vystavení certifikátu shody 19.09.2011
Prohlášení o shodě číslo A01/CPR/14351/13
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití pro šikmé střechy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1140x1400 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 60 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) ft_kotovani.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.82 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt543_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_tabulka.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 D-s2, d2
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 deklarováno 3 (naměřeno 4)
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 deklarováno E900 (naměřeno E1200)
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne