Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo
Kód výrobku SVT5446
Typ výrobku NeoRé 11 HP MINI
Obrázek výrobku mini_bile_orez.png
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo s proměnným výkonem vzduch/voda
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo O-39-00771-13
Datum vystavení certifikátu shody 14.10.2013
Prohlášení o shodě číslo POS15082013
Datum vystavení prohlášení o shodě 13.08.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky split
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 400x650x300 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 44 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 1290x900x330 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 94 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 8.773 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.289 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 60 [°C]
typ kompresoru dvojitý rotační
možnost regulace výkonu ano
způsob regulace výkonu krokový
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3f, 400V, 50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 4.35 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje není
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) není
použité chladivo R410A
hmotnost chladiva 2.5 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 42 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 42 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ne
Výrobci
Výrobce NEOTA CZ
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení NEOTA CZ s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27759431
Email info@neota.eu
Web www.neota.eu
Telefon +420 603 212 804
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Štefánikova
čp. 75/8
Obec Brno - Ponava
PSČ 602 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne