Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Polystyren sypaný
Kód výrobku SVT5474
Typ výrobku sypaná tepelná izolace
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Sypaná tepelná a zvuková izolace do vodorovných, svislých i šikmých prostor jako jsou podkroví, podlahy, obvodové stěny staveb, příčky, střech, záklopů a do dalších špatně přístupných míst. Zateplení se provádí ručním zasypáním nebo strojovým zafoukáním.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 2087
Datum vystavení certifikátu shody 22.12.2011
Prohlášení o shodě číslo 2087
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.12.2011
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití sypaná tepelná izolace do vodorovných, svislých i šikmých prostor jako jsou podkroví, podlahy, obvodové stěny staveb, příčky, střech, záklopů a do dalších špatně přístupných míst.
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní polystyren
minimální tloušťka izolantu 100 [mm]
maximální tloušťka izolantu 1000 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1.2 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě prohlaseni_vlastnosti.pdf
Výrobci
Výrobce Polystyren sypaný - Richard Humeš
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Polystyren sypaný - Richard Humeš
Právní forma OSVČ
68529058
Email info@polystyrensypany.cz
Web www.polystyrensypany.cz
Telefon +420 723 513 638
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Olešnická
čp. 511
Obec Praha 19
PSČ 19700
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne