Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku větrací rovnotlaká jednotka s rekuperací tepla
Kód výrobku SVT55
Typ výrobku DUPLEX 390 ECV4.D
Obrázek výrobku duplex_390_ecv4_2012_03.jpg
Stručný popis výrobku DUPLEX 390 ECV4.D: rovnotlaká větrací jednotka pro centrální větrání všech typů bytových staveb, zvláště pak pro nízkoenergetické a energeticky pasivní rodinné domy a byty v bytových domech. Jedná se o montážně svislou jednotku s vývody nahoru (popř.1* výstup ze spodní strany), díky rozměrům je např. možno osadit do běžné šatní skříně. Zařízení je vybaveno protiproudým vířivým rekuperačním výměník s účinností rekuperace 89%. Osazené EC ventilátory typu volného oběžného kola s nízkou spotřebou energie (s proměnnými otáčkami) umožňují nastavit výkon větrání v rámci 10-ti výkonových stupňů. Integrovaný automatický bypass (obtok rekuperačního výměníku). Digitální regulační modul s nastavitelným týdením časovým programem výkonu větrání a teplot standardně obsahuje web server pro připojení PC nebo chytrého telefonu, umožňuje připojení jak externích vstupů pro změnu výkonu větrání (4*230 V +2 0-10V nebo spínací kontakt) a připojení a řízení celé škály externích zařízení - 3* klapky v rozvodech, uzavírací klapka na sání, řízení zdroje dohřevu nebo případného chlazení . Možné připojení škály volitelných ovladačů.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5/2012/0188
Datum vystavení certifikátu shody 19.04.2012
Prohlášení o shodě číslo 12.7.2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.07.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý-kanálový vířivý
způsob montáže jednotky podstropní
rozměry (750×750×1000) 950x550x490 [mm]
hmotnost 30 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 87 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 87
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC volné kolo - řízení 0-10V
příkon jednotky při provozu 19 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 8 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů duplex_390_ecv4_vykon_prikon.jpg
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů duplex_390_ecv4_vykon_prikon.jpg
hladina akustického výkonu2 LW 34 [dB(A)]
třída filtrace G4/F7
Výrobci
Výrobce ATREA s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATREA
Právní forma s.r.o.
63144476
Email martin.bazant@atrea.cz
Web www.atrea.cz
Telefon (+420)608644684
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice V Aleji
čp. 20
Obec Jablonec nad Nisou
PSČ 466 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne