Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Ventilační jednotka
Kód výrobku SVT553
Typ výrobku LWZ 170 plus
Obrázek výrobku lwz70_270.jpg
Stručný popis výrobku Ventilační jednotka se zpětným získáním tepla z odvětrávaného vzduchu pomocí křížového protiproudého výměníku tepla
Dovozce STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Web www.stiebel-eltron.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Z-51.3.-231
Datum vystavení certifikátu shody 26.10.2011
Prohlášení o shodě číslo 07/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 08.07.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla křížový protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 675525602 [mm]
hmotnost 31 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 83 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 ano
typ ventilátorů (a jejich regulace) radiální EBM
příkon jednotky při provozu 130 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 16 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů lwz170_270_v_p.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů lwz170_270_p_v.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 47 [dB(A)]
třída filtrace G3
Výrobci
Výrobce Stiebel Eltron GmbH.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení STIEBEL ELTRON
Právní forma s.r.o.
44267291
Email novotny@stiebel-eltron.cz
Web www.stiebel-eltron.cz
Telefon +420 251 116 111
Fax +420 235 512 122
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Hájům
čp. 946
Obec Praha
PSČ 155 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne