Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Peletkový kotel Vitoligno 300-P 24 kW
Kód výrobku SVT5587
Typ výrobku Vitoligno 300-P VL3B 24, 24 kW
Obrázek výrobku vitoligno_300_p.jpg
Stručný popis výrobku Pozor, už není v aktuálním prodejním programu. - Peletkový kotel Vitoligno 300-P 24 kW
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo H-C4 1274-01/13
Datum vystavení certifikátu shody 20.09.2013
Prohlášení o shodě číslo 5695 891 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.10.2010
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1065x680x1485 [mm]
hmotnost 355 [kg]
předepsané palivo dřevní peletky
jmenovitý tepelný výkon 24 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 25.9 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 92.8 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 15 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 2 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 32 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 6.6 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 91.9 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 25 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 1 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 16 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 480 [l]
průměrná spotřeba paliva 5 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 9 [h]
objem vodní náplně 100 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1/N/PE/230V/50 hZ
maximální elektrický příkon 350 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 68 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 3/4"
maximální provozní přetlak 0.3 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 130 [mm]
minimální provozní tah komína 5 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne