Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Teplovodný kombinovaný kotol na drevo a drevné pelety ATTACK WOOD&PELLET 25
Kód výrobku SVT5592
Typ výrobku Teplovodný kombinovaný kotol na drevo a drevné pelety ATTACK WOOD&PELLET 25
Obrázek výrobku awp1.png
Stručný popis výrobku Inovatívny ekologický kombinovaný kotol ATTACK WOOD&PELLET je schopný spaľovať niekoľko druhov palív, predovšetkým mäkké a tvrdé drevo, brikety a peletky. Kotol je vhodný na vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Na zabezpečenie vysokého komfortu je kotol vybavený nakladacou komorou s nadštandardným objemom, čím dokáže zabezpečiť nepretržité horenie na plný výkon po dobu 6 hodín. Pokiaľ kotol dostane signál na potrebu tepla, vie automaticky spustiť spaľovací proces na peletky po dohorení dreva v splyňovacej časti bez akéhokoľvek zásahu do kotla. Takto môžete jednoducho využívať výhody najlacnejšieho zdroja tepla – dreva v kombinácii s komfortným, a tiež veľmi lacným zdrojom tepla – drevnými peletkami.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00961-13
Datum vystavení certifikátu shody 29.11.2013
Prohlášení o shodě číslo POZ-027/22042014
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.04.2014
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 1620x940x1220 [mm]
hmotnost 840 [kg]
předepsané palivo drevo, drevné pelety
jmenovitý tepelný výkon 25 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 26.8 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90.5 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 151 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 14 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 11 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 1375 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 1375 [l]
průměrná spotřeba paliva 5.9 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 6 [h]
objem vodní náplně 126 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 230/50
maximální elektrický příkon 530 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 90 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 1 1/2"
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 150 [mm]
minimální provozní tah komína 23 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 65 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ATTACK, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATTACK, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
36404489
Email morhac@attack.sk
Web www.attack.sk
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dielenská Kružná
čp. 5020
Obec Vrútky
PSČ 03861
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne