Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné vchodové dveře
Kód výrobku SVT5599
Typ výrobku Passive 100
Obrázek výrobku passive_100.jpg
Stručný popis výrobku Dřevěné vchodové dveře sendvičové konstrukce, v pasivním standardu, s padacím prahem.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Nr.08/08-A218-Z1
Datum vystavení certifikátu shody 09.01.2009
Prohlášení o shodě číslo 004/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.10.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití vchodové dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x2180 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 111 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) falzgeometrie_thermosafe.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.54 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
269420_dvere_passive_100_variotek.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nezkoušeno
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C5
Výrobci
Výrobce TP EUROokna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TP EUROokna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25847597
Email kubin@tpeurookna.cz
Web www.tpeurookna.cz
Telefon +420 571 444 574
Fax +402 571 444 574
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velké Karlovice
čp. 1066
Obec Velké Karlovice
PSČ 756 06
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne