Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo vzduch-voda venkovní kompakt
Kód výrobku SVT5607
Typ výrobku HP3AWX 10 ECO
Obrázek výrobku awx_ekonomic_88_for_ftp_cmyk.jpg
Stručný popis výrobku Kompaktní tepelná čerpadla vzduch-voda s typovým označením HPAWX ECONOMIC jsou určena pro ekologické a energeticky úsporné vytápění, ohřev teplé užitkové vody nebo bazénové vody. Vytápěné objekty mohou být různého charakteru s teplovodním systémem vytápění, ať už se jedná o systém s radiátory, s podlahovým, stěnovým, nebo kombinovaným systémem vytápění. Tepelné čerpadlo AWX ECONOMIC je úsporný zdroj tepla v kompaktním provedení s úplným řešením chladícího okruhu. Jako zdroj primární energie využívá venkovní vzduch. Vlastní tepelné čerpadlo je konstruované z materiálů, které dlouhodobě odolávají povětrnostním vlivům venkovního prostředí. Instaluje se vně vytápěného objektu na volném prostranství takovým způsobem, aby nedocházelo ke snížení proudění vzduchu skrz výparník tepelného čerpadla a ke zpětné cirkulaci již ochlazeného vzduchu. Proudění vzduchu přes výparník tepelného čerpadla zajišťuje axiální ultratichý ventilátor.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00119-14
Datum vystavení certifikátu shody 28.02.2014
Prohlášení o shodě číslo HPAWX ECO
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.02.2014
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 0 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 0 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 1430x600x1170 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 185 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 10.9 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.7 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 58 [°C]
typ kompresoru Scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu -
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3 x 400 V, 50 Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 4.3 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje -
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) -
použité chladivo R 410 A
hmotnost chladiva 2.2 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody zásobníkový
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 0 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 61.4 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce PZP HEATING a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PZP HEATING a. s.
Právní forma a.s.
28820614
Email info@pzpheating.cz
Web www.pzpheating.cz
Telefon +420 494 664 203
Fax +420 494 629 720
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dobré
čp. 149
Obec Dobré
PSČ 517 93
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne