Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku STOMIX STX.THERM SANA
Kód výrobku SVT5632
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku sana_2013.jpg
Stručný popis výrobku ETICS na podklady dle ETAG 004, certifikovaný také na sanaci a zdvojování ETICS v případě poruch stability a požadavku na snížení součinitele prostupu tepla konstrukce U . Izolační materiál EPS bílý nebo grafitový dle ČSN EN 13 163
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2013/003-001091
Datum vystavení certifikátu shody 24.09.2013
Prohlášení o shodě číslo 003-001085
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.09.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_stx_therm_sana.xls
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 5632.pdf
Výrobci
Výrobce Stomix s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Stomix
Právní forma s.r.o.
48400874
Email klasek@stomix.cz
Web www.stomix.cz
Telefon +420 584 484 111
Fax +420 584 484 112
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hlavní
čp. 197
Obec Skorošice
PSČ 790 66
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne