Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Rekuperační jednotka
Kód výrobku SVT5641
Typ výrobku DOMEKT REGO 450
Obrázek výrobku domekt_rego_400ve_open.jpg
Stručný popis výrobku Vertikální rekuperační jednotka s rotačním výměníkem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CE801.D09020
Datum vystavení certifikátu shody 14.10.2009
Prohlášení o shodě číslo CE801.B12026
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.10.2012
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla rotační
způsob montáže jednotky podstropní
rozměry (750×750×1000) 630x680x535 [mm]
hmotnost 46 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 78 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 78
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC ventilátor
příkon jednotky při provozu 100 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 10 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů domekt_rego_450ve_list_cz.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů domekt_rego_450ve_list_cz.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 33 [dB(A)]
třída filtrace F7
Výrobci
Výrobce Rekuvent s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Rekuvent s.r.o.
Právní forma s.r.o.
28155211
Email hanzlik@rekuvent.cz
Web www.rekuvent.cz
Telefon +420 603 299 196
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kněžskodvorská
čp. 2632
Obec České Budějovice
PSČ 370 04
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano