Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkónové dveře
Kód výrobku SVT5662
Typ výrobku PRIME 93
Obrázek výrobku prime_93.jpg
Stručný popis výrobku 7-mi komorová plastová okna se středovým těsněním, st. hloubka rámu 93mm, Uw=0,75
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1389-CPR-007-14
Datum vystavení certifikátu shody 27.03.2014
Prohlášení o shodě číslo 0101
Datum vystavení prohlášení o shodě 31.03.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná zpravidla do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřích prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné (povětrnostní vlivy). B
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1430 x 1630 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 93 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.98 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
269471_269351_256703_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_prime_93.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 6A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce OKNOSTYL group s.r.o
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNOSTYL group s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27689719
Email jednatel@oknostyl.cz
Web www.oknostyl.cz
Telefon +420 777 251 615
Fax +420 541 212 344
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tišnovská
čp. 305
Obec Kuřim
PSČ 664 34
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne