Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Neotvíravý světlík CFP
Kód výrobku SVT5673
Typ výrobku CFP
Obrázek výrobku 111236_01_l.png
Stručný popis výrobku Světlík CFP je vhodný k prosvětlení místností pod plochoustřechou bez oken nebo jako doplňující okno v případě hlubších místností. Vhodné pouze pro střechy s fóliovou střešní krytinou.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo prohlášení o vlastnostech
Datum vystavení certifikátu shody 02.01.2014
Prohlášení o shodě číslo CFP 120120 0073U02BD + SSD0120120 0110A
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.01.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití pro zabudování pro střechy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1200X1200 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 150 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) cvp_cfp.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.5 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
269391_cfp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0.xls
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 E
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce VELUX Česká republika, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VELUX Česká republika, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00532592
Email jakub.mrazek@velux.com
Web www.velux.cz
Telefon +420 727 889 110
Fax +420 531 015 512
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolova
čp. 654
Obec Brno-Horní Heršpice
PSČ 619 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne