Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární termický kolektor KPC 1 BP
Kód výrobku SVT570
Typ výrobku KPC 1 BP
Obrázek výrobku obr_kpc1_bp.jpg
Stručný popis výrobku Solární plochý lyrový kolektor KPC 1 BP, rozměry 100x200x9,6 cm, plocha apertury - 1,87 m2, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, celoměděný absorbér s galvanicky nanesenou vrstvou černého chromu na nikl, přip.4x Cu 22 mm, objem kapaliny 2 l
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00609-11
Datum vystavení certifikátu shody 30.09.2011
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.09.2011
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1000x2000x96 [mm]
hmotnost 37 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.00 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.87 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.778 [-]
účinnost kolektoru 0.6302 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1178 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 4.207 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.024 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 139 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 2.0 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.94 [-]
emisivita absorbéru ε 0.08 [-]
selektivita absorbéru α / ε 11.75 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Regulus spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Regulus spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
45317020
Email topeni@regulus.cz
Web www.regulus.cz
Telefon +420 241 764 506
Fax +420 241 763 976
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Koutů
čp. 1897/3
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne