Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Okno Euro IV-92
Kód výrobku SVT5725
Typ výrobku Dřevěné eurookno
Obrázek výrobku euro_iv_92.jpg
Stručný popis výrobku Dřevěné eurookno EURO IV92
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 11233288-2/88_PF1_N_thw_K_9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2013
Prohlášení o shodě číslo 3
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.04.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití obytné a průmyslové budovy bez požadavku na požární odolnost a kouřotěsnost
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) iv_92_001.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
euro_iv_92_okno.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 daný parametr nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce OKNA HARALD spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNA HARALD spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
25374834
Email info@oknaharald.cz
Web www.oknaharald.cz
Telefon +420 583 237 124
Fax +420 583 237 434
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sobotín
čp. 81
Obec Sobotín
PSČ 78816
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne