Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Okno Avantgarde 7000
Kód výrobku SVT5747
Typ výrobku Avantgarde 7000
Obrázek výrobku file_19a.pdf
Stručný popis výrobku Plastové jednokřídlové okno systém Avantgarde 7000
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 12 - 755/Z
Datum vystavení certifikátu shody 09.03.2012
Prohlášení o shodě číslo CV - 12 - 755/Z
Datum vystavení prohlášení o shodě 31.10.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití okenní výplň
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1200x1500 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) file_19a.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
273053_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_avantgarde_7000.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 1,1
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
Právní forma zahraniční subjekt
5252523303
Email pawel.choromanski@dobroplast.pl
Web www.dobroplast.pl
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stary Laskowiec
čp. 4
Obec Zambrów
PSČ 18300
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne