Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Okno, balkónové dveře Ovlo
Kód výrobku SVT5750
Typ výrobku Ovlo
Obrázek výrobku file_19b.pdf
Stručný popis výrobku Plastové jednokřídlové okno
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-15-751/Z
Datum vystavení certifikátu shody 26.10.2015
Prohlášení o shodě číslo 007/2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.12.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití RD, bytové domy, průmyslové objekty
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 955x1255 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 80 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) file_19b.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
272980_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_1_ovlo.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 1,3
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 5A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C4, C1, B2, A3
Výrobci
Výrobce Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
Právní forma zahraniční subjekt
5252523303
Email pawel.choromanski@dobroplast.pl
Web www.dobroplast.pl
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stary Laskowiec
čp. 4
Obec Zambrów
PSČ 18300
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne