Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Okno Prime
Kód výrobku SVT5752
Typ výrobku Prime
Obrázek výrobku prime2.pdf
Stručný popis výrobku Okno systém PVC-U
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-15-750/Z
Datum vystavení certifikátu shody 26.10.2015
Prohlášení o shodě číslo 006/2015
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.02.2015
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití RD, bytové domy, průmyslové objekty
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 945 x 1245 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 93 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) 93mm_rama_skrzydlo_szyba_48mm.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.98 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
272980_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_1_prime.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 1,1
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C4, C1, C5, B2, B3
Výrobci
Výrobce Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
Právní forma zahraniční subjekt
5252523303
Email pawel.choromanski@dobroplast.pl
Web www.dobroplast.pl
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stary Laskowiec
čp. 4
Obec Zambrów
PSČ 18300
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne