Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku STOMIX STX.THERM GAMA
Kód výrobku SVT579
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem expandovaný polystyren na montované stavby s podklady dle CUAP 2007
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ETA-11/0157
Datum vystavení certifikátu shody 07.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 1301-CPD-0711
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.04.2012
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu -- vyberte --
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu -- vyberte --
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_svt_579_stx_therm_gama.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě documents.zip
Výrobci
Výrobce Stomix s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Stomix
Právní forma s.r.o.
48400874
Email klasek@stomix.cz
Web www.stomix.cz
Telefon +420 584 484 111
Fax +420 584 484 112
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hlavní
čp. 197
Obec Skorošice
PSČ 790 66
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne