Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT5803
Typ výrobku KSG 21 Premium GT
Obrázek výrobku ksg21_premium_gt.png
Stručný popis výrobku Solární kolektor KSG 21 pro celoroční ohřev vody.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S2259 F
Datum vystavení certifikátu shody 11.02.2014
Prohlášení o shodě číslo 30042014
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.04.2014
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 83x1036x2035 [mm]
hmotnost 36.8 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.103 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.941 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.786 [-]
účinnost kolektoru 0.666 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1293 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.536 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.015 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 208 [°C]
klidová teplota 208 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.9 [MPa]
vodní objem 1.6 [l]
doporučený objemový průtok 90 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 6 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.953 [-]
emisivita absorbéru ε 0.047 [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce 4T, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení 4T, a.s.
Právní forma a.s.
27135641
Email Fiala@4T.cz
Web www.4T.cz
Telefon +420 602 817 742
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 566/5
Obec Praha 10
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne