Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku DEKPIR FLOOR 022
Kód výrobku SVT581
Typ výrobku tepelný izolant na bázi PIR
Obrázek výrobku tl_dek_0108_2015_06_dekpir_floor_022.pdf
Stručný popis výrobku Tepelněizolační desky na bázi polyisokyanurátové pěny určené pro tepelnou izolaci podlahových konstrukcí.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo S2/43763
Datum vystavení certifikátu shody 17.08.2009
Prohlášení o shodě číslo CPR.2013.DEKPIRFLOOR.001
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.02.2016
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Desky DEKPIR FLOOR 022 jsou určeny pro vytvoření tepelněizolační vrstvy podlah obytných, společenských, obchodních a administrativních ploch dle ČSN EN 1991-1-1. Výrobek lze použít jak pro novostavby tak pro rekonstrukce.
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní tuhá polyisokyanurátová pěna
minimální tloušťka izolantu 30 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.022 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.022 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 60 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1400 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 1046_cpr_2014_dekpir_002_cz.pdf
Výrobci
Výrobce Dektrade
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Dektrade
Právní forma a.s.
48589837
Email libor.zdenek@dek-cz.com
Web www.dektrade.cz
Telefon +420 603 884 972
Fax +420 234 054 291
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tiskařská
čp. 10/257
Obec Praha 10 - Malešice
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne