Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Termoaktivní stěrka
Kód výrobku SVT5825
Typ výrobku AERO-THERM
Obrázek výrobku aero_therm_5l.jpg
Stručný popis výrobku Termoaktivní stěrka AERO-THERM ve vrstvě 1 mm zlepšuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce, odstraňuje tepelné mosty a zabraňuje tvorbě plísní.Je určena pro použití v interiéru. Zlepšuje tepelnou stabilitu objektu a v oblasti úspory energií vykazuje min. úsporu 12,5%
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5/2013/010-032028
Datum vystavení certifikátu shody 12.08.2013
Prohlášení o shodě číslo pořadové číslo 10
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.08.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Interiér
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní skleněné mikrokuličky,aerogel
minimální tloušťka izolantu 1 [mm]
maximální tloušťka izolantu 1 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.047 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.047 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 0.19 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A2
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1.208 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce THERMO INDUSTRY,a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení THERMO INDUSTRY,a.s.
Právní forma a.s.
28781481
Email info@thermoindustry.com
Web www.aero-therm.cz
Telefon +420 734 312 152,+420 603 290 765
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Spravedlnosti
čp. 1533
Obec Pardubice
PSČ 530 02
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: