Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Capatect
Kód výrobku SVT5830
Typ výrobku EKO LINE
Obrázek výrobku capatect_eko_line.pdf
Stručný popis výrobku Ekologické zateplení Izolační deska z technického konopí – ekologický izolant a k němu uzpůsobené komponenty. Efektivní ETICS pro použití všude tam kde je kladen mimořádný důraz na ekologicky příznivé vlastnosti včetně recyklace. Jsou určeny zejména pro vnější tepelně izolační systémy ETICS, nejčastěji pro energeticky úsporné domy (nízkoenergetické a pasivní stavby).
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ETA 05/0052
Datum vystavení certifikátu shody 22.05.2011
Prohlášení o shodě číslo S13-013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu jiný (uveďte)
typ tepelně izolačního materiálu - jiný konopná deska
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.04 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.04 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_final_captect_eko_line_konecna_verze.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 5830.pdf
Výrobci
Výrobce Český Caparol
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Český Caparol
Právní forma s.r.o.
60825847
Email michaela.ondrichova@caparol.cz
Web www.caparol.cz
Telefon +420 387 203 402
Fax +420 387 203 422
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Litvínovice
čp. 32
Obec České Budějovice
PSČ 342 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne